top of page
ANTROPOLOGISKE
PROJEKTER
image00148_edited.jpg

Regeneration

Sofie Isager Ahl

 

275 DKK

REGENERATION

 

GENSIDIGT HELENDE PRAKSISSER I EN NY JORDBRUGSBEVÆGELSE

Laboratoriet for Æstetik og Økologi

1. udg, 1. opl, 2023, 2. opl. 2023

Regeneration er en bog om en ny generation af bønder. En bog om at omlægge sit liv og sin jord for at komme de økologiske kriser i møde. Det er en bog om at vågne op til krisen. Til kriserne. Om at blive hjemsøgt af fremtiden, af fremtidens generationer, men også af fortidens redskaber og vaner. Det er en bog om at miste sproget. Om at læse marken. En bog om antropologien som poesi. Om rødder og rodløshed, og om at give videre. Det er en bog om lys og blod, om død og liv. Om hvad det vil sige at leve i og med et fremmed landskab og årstiderne. En bog om følsomhed, om gensidig heling og udsathed, om antiidyl. Her er regeneration en proces, der starter og slutter med en produktiv forvirring, hvor aflæsningen af verden ikke giver sig selv, men fordrer en styrket opmærksomhed på de levende systemer og livsformer omkring os. Det er en bog, der tegner omridset af en ny regenerativ poetik.

“Hun giver ikke noget færdigpakket svar, men hendes håbefulde bog om regenerativt landbrug handler om en udvikling, en bestræbelse, ja, ligefrem en ny følsomhed i bondens forhold til jorden. [Det er] regulært bevægende at læse om de unge, håbefulde bønders ildhu og frustrationer.”

– Kim Skotte, Politiken 

“Der er mange virkelig velskrevne og inspirerende passager, som fanger læserens interesse og gør én klogere.”

- Information

“Ahl skriver mere som digter end som akademiker. [Hun har] ikke blot et mellemværende med jorden, men også med sproget.”

- Atlas Magasin

“Den første spændende bog, jeg har læst om landbrug.

– Susanne Christensen, Vagant

Lysbønder.jpg

Lysbønder

Sofie Isager Ahl & Sille Skovgaard

 

259 DKK

LYSBØNDER

SAMTALER OM GENOPBYGNINGEN AF JORDEN I DANMARK

Sofie Isager Ahl og Sille Skovgaard

Forlaget Virkelig, 1. udg. 1.oplag, 2024

Jorden er grundlaget for vores fødevareproduktion og fødevaresikkerhed. Den er hjem for mere end en fjerdedel af klodens biodiversitet og fungerer som planetens største vandfilter. FN har anslået, at hvis udpiningen af jorden fortsætter, vil mere end 90% af klodens jorder være svært udpinte i 2050. Regenerativt landbrug er blevet beskrevet som en jordbrugsrevolution, der har potentialet til at vende denne udvikling ved at  genopbygge jordfrugtbarheden og øge kulstofbindingen i jorden. Her præsenteres for første gang en række centrale skikkelser i den regenerative jordbrugsbevægelse i Danmark i en samtalebog, der giver et indblik i jordbrugernes arbejde og formidler et grundlæggende skifte i vores forståelse af, hvad jord overhovedet er.

“En så lærerig, smuk og opmuntrende bog. Ildens knitren, bækkens rislen, fuglenes fløjten, køernes gumlen.”

– Jens Smærup Sørensen

“En rørende, kompleks og dybt poetisk fortælling og et vigtigt bidrag til den demokratiske samtale om, hvor vi skal hen med dansk landbrug.

– Esther Michelsen Kjeldahl, Information

Vendanges d'autrefois _ Sorrente - Philipp Hackert 1784.JPG

Regenerative Winemaking

Sofie Isager Ahl

 

Carlsberg Foundation Internationalisation Fellowship

REGENERATIVE WINEMAKING

NEW AND ANCIENT PRACTICES TO MEET THE CHALLENGES OF CLIMATE CHANGE

Carlsberg Foundation, Internationalisation Fellowship, 2023-2025

Centre Norbert Elias, EHESS, France

This project aims to explore how changes in the environment challenge regeneratively motivated winemakers, or so-called 'natural winemakers', in Southern France and Northern Italy to explore new and ancient practices to adapt their production to the increasingly extreme weather events, that we have seen across Europe in recent years. Through a mix of archival studies and ethnographic fieldwork, this study is particularly interested in how the transfer of knowledge, the re-telling of stories about ancient practices and the engagement with other species influence alternative regenerative practices of winemaking today. This two year research stay is funded by the Carlsberg Foundation and will be hosted by EHESS in France.

Screen Shot 2018-03-27 at 16.34.43.png

Andre liv på egen krop

Sofie Isager Ahl

 

Kandidatspeciale, KU

ANDRE LIV PÅ EGEN KROP

 

EN MANGEARTET ETNOGRAFI OVER FRANSKE NATURVINBØNDER, VINSTOKKE OG VINE

Kandidatspeciale, 2015

Institut for antropologi, Københavns Universitet

Andre liv på egen krop er et antropologisk speciale, der undersøger franske naturvinbønders forhold til deres vinstokke og vine. Det er resultatet af et længerevarende feltarbejde, som jeg foretog i foråret og sommeren 2013 blandt naturvinbønder primært i Loire og Jura. Specialet tager udgangspunkt i flere praksisser forbundet med denne specifikke måde at producere vin på for at undersøge den forbundethed (eller mangel på samme), som vinbønderne oplever i relation til deres vinstokke og vine. Der argumenteres for at produktionen af naturvin er en måde at kultivere mangeartet tænkning.

“Sproget til Sofie har en varme og er så levende, at man ret og slet føler, at man står sammen med hende i vinmarkerne.”

– Espen Stueland, Deichman Grünerløkka Podcast

 
FORMIDLING & VIDENSKABELIGE
ARTIKLER
iu_edited_edited_edited_edited.png

Kommende. Regenerativt landbrug. Grøn Samfundsteori – Tanker til en økologisk krisetid, Hans Reitzels Forlag.

Kommende. Regenerative Poetics. Ecologizing Nature in the Secular North (special issue). Journal for the Study of Religion, Nature and Culture.

2022. World-heritagization, bureaucratisation and hybridisation in two religious heritage sites in Denmark. Med O. Salemink & R.R. Poulsen. I: Managing Sacralities at Religious Heritage Sites in Contemporary Europe. Hemel et al (red.). Oxford, New York: Berghahn Books.

2020. Sacred but not holy: Awe, spectacle, and the heritage gaze in Danish religious heritage contexts. Med O. Salemink & R.R. Poulsen. Anthropological Notebooks, Vol. 26  No. 3

2020. Alt det der ikke vejer noget. En samtale om regenerativt landbrug med Martin Beck. Med S. Skovgaard. Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik nr. 5. København: Forlaget Virkelig.

2020. The 'Proto-language' of Anthropological Practice: An Exhibition of Original Field Notes. Anthropology Inside out – Fieldworkers Taking Notes (red. A.O. Andersen et al.). UK: Sean Kingston Publishing.

2018. Feltnoter: Den foreløbige skrivnings håndværk. Med Cecilie Rubow & Ester Fritsch. Antropologiske projekter: Feltarbejder, design og teknikker (red. H. Bundgaard et al.). København: Samfundslitteratur.

2017. At drømme København. Med Anders Blok et al. Turbulens.

2016. Skovrige tækning – En samtale med Eduardo Kohn. I: Sjæleblindhed. København: Forlaget Virkelig.

2016. Naturens disciple. Ny Jord – Tidsskrift for naturkritik 1, Forlaget Virkelig

bottom of page